# اس_ام_اس

پیام کوتاه مخصوص روز پدر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥تبریک روز پدر♥♥♥♥♥♥♥♥♥ لباس پـــــدرم بـــــوی خاکــــــ می دهــــــد، دستـــــ هایـــــش بـــــووووووی نان.بــــه سلامتـــــی همه پدرهــــای زحمتکــــش. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥تبریک روز پدر♥♥♥♥♥♥♥♥♥  ۴سالگی = بابا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید