نگهداری گل کاغذی

آفات و بیماریها: کنه های قرمز تارعنکبوتی ، شپشکهای آردآلود ، شته و سفید بالک ممکن است تحت شرایط گلخانه مشکل ساز باشد .

/ 5 نظر / 11 بازدید
بابک

درون باغچه خانه یک گل کاغذی داریم تمام برگهای آن سوراخ شدندوگل نمی ده ولی قبلآ گل داشته .فکرکنم آفت زده چکاربایدکردخواهشآ راحل رابرام ایمیل کنید...باسپاس ازسایت خوبتان

مهسا

آیا در اصفهان هم میتوان در تراس گل کاغذی کاشت؟

مهسا

آیا در اصفهان هم میتوان در تراس گل کاغذی کاشت؟

مهسا

آیا در اصفهان هم میتوان در تراس گل کاغذی کاشت؟ تازه یه گل کاغذی خریدم که گل ندارد گیاه مشکل دارد یا نه؟